Festiwal tańca współczesnego i performance

Festiwal Trendów Tańca – TANZTENDENZEN już od 1993 r. prezentuje w północno-wschodnich Niemczech, międzynarodowe trendy młodego tańca współczesnego. W tym roku festiwal ten odbędzie się nie tylko w Greifswaldzie, ale – dzięki współpracy stowarzyszenia Hebebühne e.V., Teatru Vorpommern, Meklemburskiego Teatru Państwowego w Schwerinie oraz Opery na Zamku w Szczecinie – także w Schwerinie oraz przegraczając państwowe granice również w Szczecinie.

Ponadto TANZTENDENZEN są platformą dla młodych choreografów, którzy wykształcili już swój rozpoznawalny profil i stoją u progu międzynarodowej kariery. Wymiana doświadczeń pomiędzy młodymi artystkami i artystami, a także spotkania publicznością stanowią fundamentalny cel festiwau.

Program festiwalu obejmuje szerokie spektrum aktualnych międzynarodowych prac, którym towarzyć będą rozmowy z publicznością oraz prezentacje materiałów video; pozwalające na pogłębioną merytoryczną analizę. Ponadto odbędą się warsztaty, dające okazję do praktycznego zapoznania się z technikami i koncepcjami młodych choreografów.

Od samego początku aż po dzień dzisiejszy celem festiwalu TANZTENDENZEN było zaprezentowanie szerokiej publiczności aktualnych trendów tańca współczesnego oraz sztuki performance w strukturalnie słabych regionach, tak aby przekonać jak największą liczbę osób do tego typu sztuki i to w jej najróżniejszych odsłonach.

TANZTENDENZEN powstał w Greifswaldzie z inicjatywy i środków pochodzących z Programu Siemensa wspierającego kulturę i sztukę, we współpracy z Centrum Społeczno-Kulturalnym St. Spiritus. Pod koniec lat 90-tych do grona organizatorów dołączyły stowarzyszenie Hebebühne e.V. oraz Teatr Vorpommern. Początkowo coroczny festiwal przyjął od 2014 r. formę biennale.

(Deutsch)

 Von Anfang an und bis heute hatten die TANZTENDENZEN auch das Ziel, in einer strukturschwachen Region Akzente im Bereich des zeitgenössischen Tanzes und der Performance zu setzen, um so möglichst viele Menschen für diese Kunstform in ihren unterschiedlichen Facetten zu gewinnen.

Die TANZTENDENZEN entstanden in Greifswald auf Initiative des Siemens Kulturprogramms in Zusammenarbeit mit dem Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus. Seit Ende der 90er Jahre erweiterte sich der Veranstalterkreis um den Verein Hebebühne e.V. und das Theater Vorpommern, die das Festival zunächst jährlich und seit 2014 als Biennale ausrichteten.